Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Giang thành tử - Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng (Tô Thức): Bản dịch của Lê Hữu Kim, Anh Vũ

Mười năm kẻ mất người còn
Không thường nghĩ tới vẫn tròn nhớ thương
Dặm ngàn nấm đất thê lương
Biết đâu mà tỏ gió sương dãi dầu
Mặt phong trần tóc bạc màu
Gặp nhau nào dễ thoạt đầu nhận ra
Đêm mơ lạc bước vườn nhà
Hiên sau em đợi lươc ngà bên song
Mắt vương lệ chảy nên dòng
Nhìn nhau toan nói mà không ra lời
Đau lòng mỗi tối trăng soi
Tưởng bao năm vẫn trên đồi tùng xưa

Ảnh đại diện

Bản sự thi - Xuân Vũ lâu đầu xích bát tiêu (Tô Mạn Thù): Bản dịch của Lê Hữu Kim

Quê người xuân ướt tiếng tiêu
Ngày về cố quận ngắm triều còn xa
Anh đào mấy độ lên hoa
Giày rơm bát bể cầu qua lại cầu

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Lê Hữu Kim

Người xưa cưỡi hạc về đâu nhỉ
Để lại lầu không ở chốn này
Biền biệt hạc vàng khôn trở cánh
Lững lờ mây trắng vẫn còn bay
Hán Dương trời đẹp cây phô sắc
Anh Vũ cồn xanh cỏ mượt bày
Chiều xuống phương nao là cố quận
Buồn trông sóng gợn khói mù bay

Ảnh đại diện

Cẩm sắt (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Le Huu Kim

Đàn xưa năm chục dây bày
Một dây một trục nhớ ngày hoa niên
Nắng hanh sưởi ngọc Lam Điền
Trăng soi đáy biển châu mềm lệ rơi
Chàng Trang hồn bướm chẳng rời
Nhắn ai vua Thục gửi lời đỗ quyên
Buông chèo lỡ hội nhân duyên
Xốn xang tình mộng con thuyền đã xa

Ảnh đại diện

Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Le Huu Kim

Gần nhau nào dễ lại chia phôi
Hoa vắng, men xuân đã cạn rồi
Không mãn kiếp tằm tơ chẳng đoạn
Chưa tàn tim nến lệ còn rơi
Gương soi sợi bạc sầu lên tóc
Thơ đọc trăng tà lạnh toả hơi
Chốn cũ non bồng xa mấy nẻo
Chim xanh quen lối gửi đôi lời

Ảnh đại diện

Du viên bất trị (Diệp Thiệu Ông): Bản dịch của Le Huu Kim

Guốc quê lần lối rêu mòn
Vườn hoang cửa đóng người còn phương nao
Nàng Xuân ai dễ ngăn rào
Vượt tường hạnh thắm ra chào khách quen

Ảnh đại diện

Hoài thượng biệt hữu nhân (Trịnh Cốc): Bản dịch của Le Huu Kim

Xuân khoe liễu mượt đầu sông
Bâng khuâng cành biếc đưa bông tiễn người
Đình chiều tiếng sáo chơi vơi
Sông Tương anh tới, nẻo Tần tôi đi

Ảnh đại diện

Thập nhật cúc (Trịnh Cốc): Bản dịch của Le Huu Kim

Sáng nay mùa hết ong buồn
Cành trơ con bướm vẫn còn nhởn nhơ
Lòng ai hoa đẹp đã mờ
Nhưng hương mùa cũ bây giờ còn vương

Ảnh đại diện

Mộ kiều quy nữ (Cao Bá Quát): Bản dịch của Le Huu Kim

Đói lòng thà rét còn hơn
Lấy manh áo mặc ra đền gạo châu
Chiều lên gió lạnh qua cầu
Nhớ ai tựa cửa mà mau gót mòn

Ảnh đại diện

Du Sơn Tây thôn (Lục Du): Bản dịch của Kim Le Huu

Thiệt thà rượu mới nhà nông
Được mùa lợn béo gà rông thiếu gì
Núi non khuất nẻo đường đi
Chợt loè hoa thắm xanh rì liễu thôn
Tế xuân sáo giục trống dồn
Áo xiêm mộc mạc đời còn nếp xưa
Rày mai trăng sáng mấy mùa
Tay vin gậy trúc tới nhà đầu thôn

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: