Mình đọc được ở đâu đó câu thơ thứ 2 là : " Tôi như một kẻ quay cuồng trong yêu", từ "quay cuồng" thay cho từ" sa lầy"???