Nếu cuộc sống có lừa dối em
Trong ngày sầu thương hãy bình thản
Ngày vui sẽ đến...
Hãy tin