Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nông phủ (Trương Bích): Bản dịch của Quên Đi

Ra đồng canh tác trời còn sao
Ruộng đất được mùa vui xiết bao
Thóc lúa cuối cùng giao kẻ khác
Vợ con giờ biết gởi phương nao

Ảnh đại diện

Bần nữ (Tần Thao Ngọc): Bản dịch của Quên Đi

Lụa là nào biết kẻ cơ hàn
Nhờ mối xe duyên ngại bẽ bàng
Cũng thích dáng thanh cao quí phái
Nhưng vì cảnh khó chỉ sơ trang
Khoe chi tay khéo đường kim chỉ
Hơn kém gì mi vẽ đậm hàng
Năm tháng miệt mài may áo cuới
Cho người xuất giá dạ ngổn ngang

Ảnh đại diện

Ô dạ đề (Lý Bạch): Bản dịch của Quên Đi

Quạ đến bên thành hoàng hôn xuống
Trên cành vang dậy tiếng kêu luôn
Dệt gấm trong phòng Tần Xuyên nữ
Vải biếc sao ngăn tiếng thở buồn
Dừng thoi tưởng nhớ người xa xứ
Chiếc bóng cô phòng mưa lệ tuôn

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: