Bài thơ rất hay khi nói về sự chia ly của bố mẹ và sự vô tội của con trẻ. Tại sao lại phải thế chứ. Một thông điệp không bao giờ dừng lại với những gia đình có hôn nhân mà không có tình yêu và sự thông cảm sẽ chia