Đêm đến lòng nôn nao
Lái xe lên núi cao
Ánh chiều tà chói lọi
Chớp mắt đã hoàng hôn.