Mổi năm hoa mai nở
Lại thấy nội tôi viết
Câu đối nôm năm mới
Dành tặng cho cả nhà

cÂU đối nôm thư pháp
Chúc cả nhà bình an
Mừng đất nước yên bình
Đón tết đến xuân sang

Chiết áo dài khăn đóng
Bên giấy đỏ mực tàu
Ngồi viết câu đối mới
Cho cà nhà mừng xuân

Năm nay ông lại viết
Như nhửng cụ đổ xưa
Khoảng vài chục năm nửa
Ai thấy nhửng cụ đổ
2011


(Mọi người hảy cho tôi ý kiến về bải này xin cám ơn)