Trang trong tổng số 13 trang (121 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tam Hương dịch lâu, phục đổ Huyền Tông “Vọng Nữ Kỷ sơn” thi, tiểu thần phỉ nhiên hữu cảm (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Châu Hải Đường

Khai Nguyên muôn sự thảy sung túc;
Cảnh sắc bấy giờ riêng thúc giục.
Trên nẻo Tam Hương ngắm núi tiên;
Về soạn “Nghê Thường vũ y khúc”.
Dao Trì, từ bấy chuộng thần tiên;
Bát cảnh, Tam thanh kiếm mấy phen.
Chợt cưỡi bạch vân lên thượng giới;
Câu “Thu phong” để lại trần gian.

Ảnh đại diện

Lê Dương tác thi kỳ 3 (Tào Phi): Bản dịch của Châu Hải Đường

Ngàn kỵ theo gió cuốn;
Muôn kỵ thực rồng bay.
Trống chiêng trên dưới động;
Giáo mác dọc ngang đầy.
Tiết mao tựa mây trắng;
Cờ đỏ sắc son ngời.
Đức thái vương nhớ đến;
Cương thổ biết vững rồi.
Vượt qua rừng Vạn Tuế;
Lê Dương thẳng tới nơi.

Ảnh đại diện

Khuê tình (II) (Tào Thực): Bản dịch của Châu Hải Đường

Mỹ nhân có kẻ;
Y phục lụa là.
Phong tư diễm lệ;
Tươi đẹp như hoa.
Má hồng ưng ửng;
Tóc mây la đà.
Đánh đàn gõ nhịp;
Hát khúc vì ta.
Bổng trầm đều nhịp;
Trong trẻo hài hoà.
Hôm nay vui thích;
Cần chi khác mà.

Ảnh đại diện

Lương Phủ ngâm (I) (Gia Cát Lượng): Bản dịch của Châu Hải Đường

Ra khỏi cửa Tề Đông;
Xa trông Đãng Âm lý.
Trong có mộ ba ngôi;
Hình trạng cao tương tự.
Hỏi là mộ nhà ai?
Điền Cương, Cổ Dã Tử.
Sức khá bạt Nam Sơn;
Văn khá tuyệt địa lý.
Một buổi trúng âm mưu;
Hai đào giết ba sĩ.
Ai làm được chuyện này?
Tướng quốc Tề Án tử.

Ảnh đại diện

Quán Oa cung (Cao Khải): Bản dịch của Châu Hải Đường

Cung Quán Oa, gác Quán Oa;
Đỉnh non cột vẽ, la đà mây bay.
Còn hờn cao chửa đủ hay;
Chẳng trông quân Việt ngày rày kéo sang.

Ảnh đại diện

Đề Hưởng Tiệp lang bích (Vương Vũ Xứng): Bản dịch của Châu Hải Đường

Hành lang đã mất vẫn còn danh;
Chỉ bởi Tây Thi dạo bước quanh
Thương bấy Tử Tư can đến chết;
Nào ai nhớ tiếng guốc lanh canh.

Ảnh đại diện

Tạp thi (Khổng Dung): Bản dịch của Châu Hải Đường

Đỉnh Chung Sơn ngất cao vòi vọi;
Chói chang đường nắng xối buổi đang.
Cửa trời cao vọi sáng choang;
Cảnh xa trắng loá như băng một vùng.
Mấy đời bất khuất dòng kẻ sĩ;
Đã vun trồng gốc rễ bền lâu.
Lã Vọng kia lão thất phu;
Bởi chưng thế cố làm bừa mà thôi.
Kìa Quản Trọng nhỏ nhoi tù hoạn;
Há riêng mình lập đặng nên công?
Đời người nào mãi được thường;
Chỉ lo năm tháng dần sang yếu già.
May vẫn được đẫy đà sức vóc;
Hãy hiên ngang cất bước hùm beo.
Há đành khổ một thân sao;
Cùng đời thế tục làm theo những gì.
Bởi bất cẩn chẳng nề tiểu tiết;
Để phàm phu cười miệt ta đây.
Chẳng mong Lã Vọng sánh tầy;
Di, Tề nào đáng người nay mộ cầu?

Ảnh đại diện

Công yến thi (Nguyễn Vũ): Bản dịch của Châu Hải Đường

Tiết dương xuân khí hoà rung động;
Đấng chúa hiền vốn chuộng đức nhân.
Ban ơn thoả khắp xa gần;
Mến yêu chẳng khác người thân một nhà.
Sảnh trên cùng vui hoà tụ tập;
Món thời trân dọn khắp trong ngoài.
Dồi dào ngũ vị đủ đầy;
Thoả thuê chén chuốc như mây bời bời.

Ảnh đại diện

Xạ diên thi (Lưu Trinh): Bản dịch của Châu Hải Đường

Diều kêu vươn cánh tung bay;
Nhẹ nhàng chao lượn tầng mây xanh rờn.
Ta vùng giận dữ đứng lên;
Anh hào khí thế thần tiên còn nhường.
Nhanh như lửa xé kinh hoàng;
Tên bay ba mũi, diều tàn một đôi.
Rắc tường máu tựa sao rơi;
Lông theo gió cuộn tả tơi la đà.
Sĩ dân cất tiếng ngợi ca:
Bắn cung chàng đích thực là tuyệt hay!

Ảnh đại diện

Điếu can hành (Tào Phi): Bản dịch của Châu Hải Đường

Sang đông, vượt Hà, Tế;
Bờ bể lớn trông vời.
Rung rinh cần trúc vút;
Sàn sạt cá quẫy đuôi.
Khách đi đường thích thú;
Mồi thơm đâu nhử hoài.

Trang trong tổng số 13 trang (121 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: