Trang trong tổng số 40 trang (393 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa phi hoa (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Là hoa mà chẳng phải hoa
Là sương nhưng chẳng phải là mù sương
Giữa đêm về lại sáng lên đường
Về như xuân mộng thoảng vương
Đi như mây sớm mười phương lạc loài

Ảnh đại diện

Giai nhân ca (Lý Diên Niên): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Phương Bắc có giai nhân
Xinh tươi giữa cõi trần
Một liếc thành nghiêng đổ
Hai nhìn nước nát tan
Nước tan thành đổ chi màng
Giai nhân đâu gặp dễ dàng lần sau

Ảnh đại diện

Tĩnh nữ 2 (Khổng Tử): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Gái hiền ngoan tươi tắn
Quản bút son tặng mình
Bút son sơn đỏ cán
Thích thú cạnh người xinh

Ảnh đại diện

Hao Lý hành (Tào Tháo): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Nghĩa sĩ đất Đông Quan
Dấy binh dẹp bạo tàn
Họp trước trên bến Mạnh
Mà lòng ở Hàm Dương
Ba quân không đồng sức
Như nhạn bay loạn hàng
Người tranh nhau lợi thế
Rồi hại nhau không nương
Em Hoài Nam xưng đế
Anh khắc ấn Bắc phương
Áo giáp sinh rận chấy
Muôn họ chịu tang thương
Ngàn dặm không gà gáy
Ngoài đồng phơi trắng xương
Dân trăm người còn một
Nghĩ lại thấy đoạn trường

Ảnh đại diện

Thiện tai hành kỳ 2 (Tào Tháo): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Tiếc thương mình phận bạc
Sớm khổ cực đơn côi
Sân vắng cha hỏi sách
Nhà thiếu mẹ lo dời
Lúc khốn cùng đói rách
Nhớ về cha khôn nguôi
Chí lớn còn ôm ấp
Tài năng chưa gặp thời
Lo dân nghèo xơ xác
Mưa oán lệ đầy vơi
Nghẹn ngào tuôn nước mắt
Cầu được thấy đời vui
Ta nguyện chốn cuối trời
Lang Da nghiêng tả tơi
Dốc cạn lòng trung hứa
Đưa chúa về tận nơi
Người người vui hát múa
Ai hiểu thấu lòng tôi
Muốn dạy dân tôn chúa
Nào đâu dễ mở lời
Chí nguyện bao giờ thoả
Thở dài việc khó xuôi
Sao như vầng dương toả
Sao nắm hạt mưa rơi

Ảnh đại diện

Thứ Hoà Mã dịch (Nguyễn Thông): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Bao trạm đường ghi dấu cọp kình
Bên trời giấc chiếc khách hồn kinh
Mai theo ngựa mõi trên non vắng
Tiếng vượn còn nghe quá thạch thành

Ảnh đại diện

Tạp thi kỳ 19 (Chiết giang khinh lãng khứ du du) (Khuyết danh Trung Quốc): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Sông Triết trôi dài sóng nhẹ mơn
Vọng trên gác biển tiếng tiêu buồn
Lòng quê cắt đứt xin đừng lạ
Khách đã mười năm xa cố hương

Ảnh đại diện

Cẩm sắt (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Cớ gì đàn sắt nhiều dây
Mỗi dây mỗi trục gợi ngày xuân xanh
Mộng hồ điệp, giấc Trang sinh
Hay hồn Thục đế thác mình đổ quyên
Khói bay ấm ngọc Lam điền
Biển xanh trăng sáng, châu huyền lệ rơi
Tình kia lần lữa để rồi
Giờ đây nhung nhớ đầy vơi nỗi niềm

Ảnh đại diện

Hoạ Quách Mạt Nhược đồng chí (Mao Trạch Đông): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đất bằng sấm gió dậy nơi nơi
Xương trắng thành tinh rợn núi đồi
Con quỷ ranh ma luôn tạo nghiệt
Thầy tăng ngu muội dễ nghe lời
Khỉ vàng gậy sắt ngàn cân múa
Lầu ngọc bụi làu vạn dặm soi
Nay lại hoan hô Tôn Đại Thánh
Dẹp tan yêu khí giữ yên đời

Ảnh đại diện

Tặng ca kỹ kỳ 1 (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Sáng trong như ý, ngọc liên hoàn
Hạ Thái nguy nàn luôn điểm trang
Đào tả tơi hồng ôm tuyết trắng
Nát lòng nghe hát khúc Dương Quan

Trang trong tổng số 40 trang (393 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: