Vì tác giả muốn cho người đọc thấy lại hình ảnh của một cậu bé hồn nhiên, nhí nhảnh, vui tươi, can đảm mặc dù chú đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ liên lạc.@};-