Một bài thơ hay không thể chê vào đâu được , sắp tới ngày của mẹ rồi , giờ mới thấy công lao của các mẹ to lớn biết nhường nào !