Chim mỏi về rừng ngủ dưới cây
Trên trời lơ lửng một đám mây
Thôn nữ ở rừng đang xay bắp
Xay xong lò cũng đỏ rồi đây