Vanachi ơi, bài thơ còn giữ khổ giữa này: Rút từ tập thơ Hoa sữa, NXB Hội Nhà văn - 2000
(ko phải 2001 nhé)