Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Huệ Sùng “Xuân giang vãn cảnh” kỳ 1 (Tô Thức): Bản dịch của Cao Nguyên

Ngoài song, vài nhánh hoa đào,
Nước sông xuân ấm lao nhao vịt trời.
Mầm lau nhú, cỏ xanh tươi,
Lũ lòng tong muốn loi ngoi rỉa mồi.

Ảnh đại diện

Huệ Sùng “Xuân giang vãn cảnh” kỳ 1 (Tô Thức): Bản dịch của Cao Nguyên

Ngoài dậu, hoa đào vài nhánh nở,
Nước sông xuân ấm, vịt hay rồi.
Cỏ tranh đầy đất, mầm lau nhú,
Lũ cá lòng tong muốn rỉa mồi.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: