Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trình Khấu công kỳ 1 (Thiến Đào): Phần dịch nghĩa trong sách "Thơ Tống"

Trình ông họ Khấu

Một khúc hát hay thưởng một tấm lụa, thế mà mỹ nhân vẫn hiềm còn rẻ.
Có biết đâu cô gái dệt ở dưới song huỳnh, bao phen đưa thoi mới dệt xong tấm lụa đó.


1. Ông họ Khấu, tức là Khấu Chuẩn. Thiến Đào là người hầu của Khấu Chuẩn.
2. Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991.
Ảnh đại diện

Sơn viên tiểu mai (Lâm Bô): Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Giữa đám hoa tàn giữ vẻ tươi,
Vườn con một mảnh đẹp mười mươi.
Cành thưa ngả bóng ngang lòng nước,
Hương thoảng vờn trăng lóe góc trời.
Muốn đậu, mắt chim còn lấm lét,
Nghe hơi, hồn bướm cũng mê tơi.
Thơ ngâm sẵn đó may gần gụi,
Lọ phải sênh khua với chén mời.


Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991
Ảnh đại diện

Thu nhật ngẫu thành (Trình Hạo): Bản dịch của Ngô Văn Phú

Việc nào, khi đến chẳng thong dong,
Nằm ngủ bên song, nắng đã hồng.
Muôn vật lặng xem đều có luật,
Tứ mùa vẻ đẹp thảy trông mong.
Đạo thông thiên địa sao màu nhiệm,
Tứ vút trời mây, mãi biến thông.
Chẳng hợm giàu sang, nghèo chẳng nhụt,
Làm trai đến thế thật hào hùng.


Nguồn: Thiên gia thi toàn tập, Ngô Văn Phú biên soạn, dịch và giới thiệu, NXB Hội Nhà văn, 1999
Ảnh đại diện

Thu nhật ngẫu thành (Trình Hạo): Dịch nghĩa bài thơ Ngẫu thành 偶成

Gặp cảnh nhàn, vô sự, chẳng có gì lại không ung dung tự tại,
Ngủ dậy nhìn qua cửa sổ phía đông, thì mặt trời đã đỏ hồng.
Yên lặng xem xét mọi vật, thì thấy thảy đều vui với phận mình,
Bốn mùa cảnh đẹp cùng gợi hứng cho mọi người.
Đạo khi đã quán thông cả trời đất, sẽ không còn ràng buộc trong cái hữu hình nữa,
Suy nghĩ cao tới tận tầng mây, sẽ thấy rõ cái sự biến đổi của hình thái.
Gặp cảnh giàu sang thì không sống quá mức, khi gặp cảnh nghèo khó thì vẫn vui,
Làm người nam nhi được như thế, cũng đáng gọi là bậc hào kiệt.


1. Phú quý bất dâm: xuất phát từ một câu trong sách Mạnh Tử, Đằng Văn Công hạ (孟子•滕文公下)
孟子曰:富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈。 此之謂大丈夫。
Mạnh tử viết: Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, Uy vũ bất năng khuất, Thử chi vị đại trượng phu.
Nghĩa là: Giàu sang không sống quá mức, buông thả; nghèo hèn không làm thay đổi chí hướng; quyền uy không thể khuất phục. Làm được như thế thì đáng gọi là bậc đại trượng phu.

2. Phần dịch nghĩa trên do nhà sử học Nguyễn Minh Tường thực hiện, lấy trong sách Hoằng Nghị Đại Vương, trang 451, NXB Thế giới, 2007.
Ảnh đại diện

Ly Bắc Kinh (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Nguyễn Thế Nữu

Trăng sáng treo cao trời Ký Bắc,
Lòng theo trăng sáng cùng lâng lâng.
Ai chia trăng sáng làm hai nửa,
Nửa theo bạn cũ, nửa khách đường.


Nguồn: Nguyễn Thế Nữu, Thưởng thức và chú dịch Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh (ngoài Ngục trung nhật ký), NXB Khoa học xã hội, 2005
Ảnh đại diện

Ly Bắc Kinh (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Phan Văn Các

Trời Ký Bắc treo vầng trăng rọi,
Lòng theo trăng vời vợi sáng ngời.
Vầng trăng ai xẻ làm đôi,
Nửa soi bạn cũ, nửa soi lữ hành.


Nguồn: Hoàng Tranh, Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh – Chú thích – Thư pháp, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, 2005
Ảnh đại diện

Vịnh Thái Hồ (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Trần Đắc Thọ

Tây Hồ đọ với Thái Hồ,
Thái Hồ to đẹp, khôn so mặt nào.
Thuyền chài nắng sớm xôn xao,
Hoa tô điểm núi, lúa dâu đầy đồng.


Nguồn: Trung tâm nghiên cứu Quốc học, Hồ Chí Minh – Thơ, toàn tập, NXB Văn học, 2004
Ảnh đại diện

Vịnh Thái Hồ (Hồ Chí Minh): sửa câu thứ hai phần dịch!

Xin cảm ơn! Tiêu Đồng Vĩnh Học đã sửa lại cho đúng.

Ảnh đại diện

Vịnh Thái Hồ (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Tây Hồ khôn sánh Thái Hồ đẹp,
Thái Hồ rộng vượt Tây Hồ xa.
Thuyền cá đi về trong nắng sớm,
Ruộng đầy dâu lúa, núi đầy hoa.

Ảnh đại diện

Ức hữu (Hồ Chí Minh): về phiên âm và chữ Hán của bài thơ!

1. Đầu đề bài thơ: 憶友, phiên âm là "Ức hữu".

2. Câu thứ nhất: 昔君送我至江津, Tích quân tống ngã chí giang tân. Chữ "tân 津" nghĩa là bến đò, còn chữ "tân 濱" nghĩa là bờ sông. Chữ "tân" trong nguyên tác Bác dùng là 濱. Vậy đề nghị bạn sửa lại là 昔君送我至江濱, cho đúng nguyên tác.


Nguồn:
Trung tâm nghiên cứu Quốc học, Hồ Chí Minh – Thơ, toàn tập, NXB Văn học, 2004.
(In kèm thủ bút của Bác)

Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: