Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tự quân chi xuất hĩ kỳ 2 (Trương Cửu Linh): Bản dịch của Nguyễn Thị Nhâm

Từ buổi anh đi vắng cửa nhà
Cửi canh dang dở chỉ vào ra
Ánh trăng em giót đong đầy nhớ
Thao thức mỗi đêm sắc nhạt nhoà.

Ảnh đại diện

Tự quân chi xuất hĩ kỳ 2 (Trương Cửu Linh): Bản dịch của Nguyễn Thị Nhâm

Từ ngày anh đi vắng
Cửi canh cứ biếng tay
Trăng đong đầy nỗi nhớ
Hằng đêm dáng hao gầy.

Ảnh đại diện

Chương Đài liễu - Ký Liễu thị (Hàn Hoằng): Bản dịch của Nguyễn Thị Nhâm

Hỡi Chương Đài liễu, liễu Chương Đài
Ngày trước tươi xanh lá phủ cài
Nay vẫn dáng xưa nguyên vẹn rủ
Hay cành cũng bị kẻ vin hoài

Ảnh đại diện

Dương liễu chi - Đáp Hàn viên ngoại (Liễu thị): Bản dịch của Nguyễn Thị Nhâm

Đây cành dương liễu tình say
Hận năm năm nhớ bao ngày biệt ly
Lá thu bay báo qua thì
Liệu khi trở lại bẻ gì mà hay

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: