Anh Phước Hậu có thể cho em biết đôi nét về "Thanh giang" không?Chữ "Thanh" đó là tên con sông hay là chữ "thanh" có nghĩa màu xanh? Vì em đã từng được đọc khổ thơ này:
"Năm xưa tựa bên dòng Thanh giang
Tương ngộ cùng ai mối tình nồng
Ai ngỡ ngày nay bên sông đó
Chỉ còn tiếng sóng gọi tri âm."
Nhưng khi tra điển tích thì không thấy nhắc đến tên con sông này.
Hôm nay lại tình cờ đọc được bài "Thanh giang" nhắc đến nó.
Mong anh giải thích dùm em. Cám ơn anh nhiều.