Qua kêu, trắng lặn, sương mờ
Cây im, đèn hắt lơ mơ  giấc hồ
Hàn san ngoai trấn Cô Tô
Nửa đêm chuông vẳng ngẩn ngơ khách thuyền