các bạn hãy thưởng thức bài thơ chứ đừng nên sửa làm mất chất thơ, tác giả sẽ buồn!