Một thân nghèo, kiết xác,
Đứng bên cổng thánh đường,
Khổ đau cùng đói khát,
Chìa tay ra xin ăn.

Gã chỉ cầu mẩu bánh,
Ánh mắt lộ khốn cùng
Có kẻ đặt viên đá
Vào bàn tay cầu xin

Cũng vậy, cầu xin em,
Xót xa lệ, u buồn
Chân tình tôi, cũng vậy,
Bị dối lừa nơi em