Bài thơ về mẹ của anh cảm động quá, tuy bình dị nhưng đó lại là những gì thật nhất về tình cảm của những người con chúng ta dành cho mẹ. Cảm ơn anh rất nhiều