Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lãng đào sa kỳ 4 (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Thầy Phò

Chữ "oán hờn" trong bản dịch của bác quá nhẹ so với ý tác giả. Thiết nghĩ nên để lại cậu của Thầy Phò là chuẩn nhất. Xin tiếp thu ý kiến cho bản dịch câu 1 và 2. Câu 3 và 4 thì bản dịch của bác cũng chưa đến. VD nhé:
Oán hờn vs Tương hận: đây là giữ lại chữ của tác giả, ý nghĩa biểu đạt hơn nhiều.
Thương nhớ vs Tương tư: từ tương tư mà chỉ còn có thương nhớ, thương nhớ gì? Thương nhớ quê hương thì sao? Câu của bác tối nghĩa mất rồi.
--> Bản của bác hỏng cả hai câu 3 và 4.

Ảnh đại diện

Lãng đào sa kỳ 4 (Bạch Cư Dị): Thầy Trần Văn Phò

Bản dịch đó đọc kì kì, thầy em dịch như sau:
"Xin hỏi triều sông và sóng biển
Sao như lòng thiếp với tình anh
Tương hận chẳng như triều đúng hẹn
Tương tư mới biết biển không sâu."

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: