Đêm đã khuya sao nàng chưa đi ngủ
Phải chăng lòng đang nhắn nhũ người thương
Nghĩ làm gì cho nỗi nhớ sầu vương
Rồi thầm khóc trách mình thân kỹ nữ.