thật sự lần nào đọc bài này mình cũng ướt nhoè mắt. Đọc câu cuối làm mình nhớ Bà mình quá,mính đi học xa nhà nên càng hiểu tình cảm của tác giả đối với người Bà. "Sớm mai này BÀ nhóm bếp lên chưa? " !!!!!!