bài thơ "mới ra tù tập leo núi" rất hay.tác giả tả cảnh ngụ tình vô cùng tinh tế,tuy nhiên theo em dịch giả dịch không chính xác dòng
Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân
là Núi ấp ôm mây, mây ấp núi,
vì người leo lên trên núi bao giờ cũng thấy mây trước.nên theo em sẽ phải là "mây ôm ấp núi,núi ôm mây".vì ở đây vừa tả được cả số lượng mây ôm núi như thế nào và núi là 1 người ra sao nữa!