Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cổ ý (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Minh Thế

Nhà anh phía bắc sông,
Em thì ở nam sông.
Nhành lau sang còn được,
Thấy thôi cũng khó lòng.

Ảnh đại diện

Chiên đàn thụ (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Minh Thế

Tánh Đàn Hương

Đàn Hương tuyệt hảo cây,
Hương gì vượt được đây.
Chỉ trách tánh lạ kỳ,
Ngược gió đời mới bay.

Ảnh đại diện

Biệt lão hữu (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Minh Thế

Xa Bạn Già

Đâu cũng có biệt ly,
Dầu già vẫn sầu bi.
Chân đi đầu ngoảnh lại,
Buồn đêm gió lạnh đồng.

Ảnh đại diện

Bần gia (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Minh Thế

Đắng cay phận nhà nghèo,
Năm tháng mãi đói meo.
Bụng rỗng tìm rau héo,
Xương lạnh áo lửa reo.
Khắp nơi đoàn binh xéo,
Cùng trời dịch bệnh theo.
Cửa quan vui gì réo,
Tiệc đến sáng, mặc nghèo.

Ảnh đại diện

Đăng Trấn Vũ quán môn lâu (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Minh Thế

Lầu cao nặng bước dạ miên man,
Chuông giục hoàng hôn gấp hạ màn.
Cây già tay ấp ru trăng ngủ,
Rêu xanh đuổi chữ chiếm bia hoang.
Tượng đồng trăm tuổi nguyên còn đó,
Cửa sắt năm đời nửa phế tàn.
Hồ Tây ngơ ngẩn nhìn mây đẹp,
Rèm tre ỏng ẹo thẹn gió sang.

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: