Mình học bài này cũng lâu rồi nên có thể không chính xác lắm.
Nhưng theo trí nhớ của mình thì câu thơ "Xuân đang đến, nghĩa là xuân đang qua" là "Xuân đương đến, nghĩa là xuân đương qua".
Mình nhớ ko phải là "đang" mà là "đương", không biết có chính xác không nữa :-s. Cá nhân mình thích chữ "đương" này hơn.