Xin hỏi : "Chồng" cọp" hay "chuồng cọp" ..
cảm ơn sự chia sẻ .

@TRANGIANTHUONGNHO