Trang trong tổng số 11 trang (101 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sơn cư bách vịnh kỳ 060 (Tông Bản thiền sư): Bản dịch của Ban Nhược

Ở núi, gối cỏ xếp chân ngồi,
Hằng bữa công phu phản quan thôi!
Thấu hiểu bản tâm đến rốt ráo,
Lưỡi lời kẻ khác chẳng lừa rồi.

Ảnh đại diện

Sơn cư bách vịnh kỳ 050 (Tông Bản thiền sư): Bản dịch của Ban Nhược

Ở núi, am tranh tuy nhỏ thôi,
Đường lớn chỉ Nam rõ ràng rồi.
Chớ nương thành tạm quên chốn báu,
Cần gấp tham tầm gắng trau dồi.

Ảnh đại diện

Sơn cư bách vịnh kỳ 001 (Tông Bản thiền sư): Bản dịch của Ban Nhược

Ở núi, gương xưa vùi đã lâu,
Nay gắng chùi lau lại mới làu.
Vết bẩn hết rồi trong sáng hẳn,
Tận tường thấy được người thuở đầu.

Ảnh đại diện

Sơn cư bách vịnh kỳ 017 (Tông Bản thiền sư): Bản dịch của Ban Nhược

Ở núi, cảnh vật gợi niềm vui,
Đời lắm chông chênh đáng ngậm ngùi.
Phải trái đúng sai nhiều lợi hại,
Thà im lấy miệng hết đời này.


Với chủ đề "Sơn cư" mà Thiền sư muốn gởi gắm qua 100 bài kệ, thế nên hai từ này cần để đúng theo ý của tác giả là tốt nhất!
Ảnh đại diện

Hậu dạ văn Phật pháp tăng điểu (Không Hải thiền sư): Bản dịch của Ban Nhược

Về sáng rừng im ngồi am tranh,
Tiếng chim “Tam Bảo” thật trong thanh.
Người có tâm nghe, chim có tiếng,
Tiếng, tâm, tăng nọ đều rõ rành.

Ảnh đại diện

Hữu cú vô cú (Trần Nhân Tông): Nghĩa từ

有句無句,
忉忉怛怛。
截斷葛藤,
彼此快活。

Trong từ điển Thiền Tông có giải thích 2 cụm từ:

忉忉怛怛
đao đao đát đát ☸ Nhiều lời. Lải nhải. Tiết»Tuyết Phong Tư Huệ Thiền sư« trong NĐHN q. 16 ghi:»如 今 每 日 鳴 鼓 陞 堂、 忉 忉 怛 怛 地。 問 者 口 似 紡 車、 荅 者 舌 如 霹 靂。 總 似 今 日、 靈 山 慧 命。 殆 若 懸 絲。 少 室 家 風、 危 如 累 卵。 – Hiện tại mỗi ngày đánh trống thăng đường để lải nhải, người hỏi miệng tợ máy dệt, người đáp lưỡi như sấm sét. Cứ như hôm nay huệ mạng Phật Tổ nguy như chỉ mành treo chuông, môn phong nhà thiền bấp bênh như trứng để đầu đẳng«.

截斷葛藤
tiệt đoạn cát đằng ☸ Chặt đứt tất cả những lời giải thích dài dòng. Đây là cách lập bày của nhà thiền nhằm tiếp dẫn người học. Bích Nham Lục q. 1 ghi:»直 下 截 斷 葛 藤。 後 學 初 機 難 爲 湊 泊。 – Lập tức chặt đứt tất cả lời giải thích dài dòng, phiền phức khiến cho kẻ hậu học sơ cơ khó có thể khế hội«.

Ảnh đại diện

Hữu cú vô cú (Trần Nhân Tông): A thích thích

有句無句,
顧左顧右。
阿刺刺地,
鬧聒聒地。

A thích thích
Tìm hiểu không có từ a thích thích (阿刺刺), mà chỉ có từ a lạt lạt (阿剌剌). Có thể nhầm một nét vì từ lạt 剌 rất giống từ thích 刺. Trong từ điển Phật học Đinh Phúc Bảo giải thích:
阿剌剌a lạt lạt (雜語)(雜語)見阿喇喇條。
阿喇喇a lạt lạt (雜語)細語不休之意。Lảm nhảm không thôi, nói miết.

Ảnh đại diện

Quỹ Trương Hiển Khanh xuân bính (Trần Nhân Tông): Xuân thái bính

Bánh cuốn làm bằng bột gạo cán mỏng, cuốn nhiều rau và ít thịt đồ chín.
Từ này được giải thích trong "Từ điển mở Wiktionary", không biết thế nào, các bạn xem lại nhé!

https://vi.wiktionary.org..._gi%E1%BA%A3n_th%E1%BB%83

Ảnh đại diện

Thuật hoài (Phạm Ngũ Lão): Bản dịch của Ban Nhược

Chắn giữ non sông mấy thu nay,
Khí thế ba quân lẫm liệt thay.
Công danh nợ ấy trai chưa vẹn,
Nghe chuyện Võ Hầu thẹn lòng này.

Ảnh đại diện

Hữu cú vô cú (Trần Nhân Tông): Lạp tuyết hài hoa

有句無句,
互不回互。
笠雪鞋花,
守株待兔。

- 笠雪鞋花 nói đầy đủ là 笠重吳天雪,鞋香楚地花, hai câu thơ được trích trong bài thơ Tống Tăng (送僧) của Sĩ Khả (士可) là vị thi tăng ở chùa Phúc Kiến thời Bắc Tống. Đại ý bài thơ đưa tiễn vị tăng đi vân du tìm học, với hai câu diễn tả hình ảnh đậm chất thơ: “Chiếc nón nan nặng thêm vì đọng tuyết ở bầu trời đất Ngô, đôi giày còn phảng phất hương thơm khi đi qua vùng đầy hoa của nước Sở”. Trong bài này Ngài Trần Nhân Tông nói về sự lặn lội tìm học đạo lý.

- 互不回互 nói đủ là 回互不回互 hồi hỗ bất hồi hỗ, từ điển Phật Quang giải thích: Chủ trương trọng yếu của Thiền Thạch đầu, dung hợp Thiền lí với thuyết Thập huyền duyên khởi của tông Hoa nghiêm. Hồi hỗ nghĩa là muôn vật trong vũ trụ đan dệt với nhau, nương vào nhau mà tồn tại, không thể tách rời, tương đương với nghĩa Lí sự vô ngại, Sự sự vô ngại của tông Hoa nghiêm. Còn Bất hồi hỗ nghĩa là mỗi sự vật đều có vị trí riêng, mỗi mỗi trụ nơi tự tính của chính nó, tồn tại độc lập, tương đương với Lí sự các lập, Sự sự trụ vị của tông Hoa nghiêm. Hồi hỗ bất hồi hỗ là hiển bày trong Hồi hỗ có Bất hồi hỗ, trong Bất hồi hỗ cũng hàm có Hồi hỗ, dùng để nói về lí vạn vật nương vào nhau mà tồn tại, nhưng đồng thời cũng tồn tại một cách độc lập. Đối với cảnh giới của Phật giáo, sự nhận thức khế hợp với Tính và Lí không thôi thì chưa phải là sự giác ngộ tối cao, mà còn phải từ nơi tất cả sự tướng do Lí diễn sinh, biết rõ mối tương quan hồi hỗ bất hồi hỗ của muôn vật. Tức là quán xét thấy rõ Sự sai biệt và Lí vô sai biệt là một, hoàn toàn dung hợp với nhau: Đó mới là cảnh giới giác ngộ tối cao. [X. Tham đồng khế trong Cảnh đức truyền đăng lục Q.30].

- Đại ý bốn câu thơ này ngài Trần Nhân Tông nói rằng, đối với quan điểm có và không, hoặc là đối với chân lý vạn vật tương duyên tương sinh hay tồn tại độc lập, dù lặn lội tìm học nơi này nơi khác, thì cũng chỉ là việc làm ôm cây đợi thỏ, khó thành tựu kết quả tỏ ngộ đạo lý.

Trang trong tổng số 11 trang (101 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: