Góp thêm thông tin "Đông Châu" chính là tên hiệu của cụ Nguyễn Hữu Tiến, cho nên ở bản dịch dưới nên đề đầy đủ là bản dịch của cụ Đông Châu (Nguyễn Hữu Tiến) để người xem không nhầm lẫn là 2 người. Bản dịch chọn đưa vào sách giáo khoa, thì giống như bạn 101 đã trình bày ở trên, do vậy mà tên cụ Nguyễn Hữu Tiến vẫn được đặt làm tác giả chính.