Bài thơ tôi yêu em thực sự làm toi cảm động một phần có lẽ nó phản ánh đúng tâm trạng những chàng trai si tình trong thế giới hiên đại.Mặt khác nó mang mot nỗi niềm của nhá thơ về nỗi bưồn trong tâm khảm cho dù nhân vật trữ tình đã cố dồn nén nhung vẫn thốt lên câu nói chân tình mà mang dầy tình yêu với đối tượng của mình.Mong rằng sẽ có nhiều người biết tới bài thơ và cái hay của nó hơn nữa.


mình ở chuyên hùng vương đó monh các bạn ung hộ bài viet của minh nhìu hơn nữa.