Tóm lại là thơ chữ Hán về cơ bản không thể dịch hết ý được. Ví ngay câu mở đầu "hoành sóc" là tư thế sẵn sàng, khởi thế trong thương pháp, hai tay cầm ngang ngọn thương, mũi thương hướng về phía trước vừa có thể tấn công vừa phòng thủ. Nên câu này là khó dịch nhất, đến giờ vẫn chưa thấy ai dịch được câu này cho vừa cả ý và tứ. Ngày còn đi học tôi thích nhất là bài này của bách thắng tướng quân.
Vài lời mạo muội mong quý vị không trách!