Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế): Bản dịch của Thích Quảng Sự

Bên trời trăng xuống quạ kêu sương
Lửa rọi bờ phong đối mộng trường.
Thuyền khách Cô Đài đêm vắng vọng
Chuông chùa buông nhẹ chút sầu vương.

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Thích Quảng Sự

Người xưa đã cỡi hạc đi xa
Nay chỉ lầu trơ xơ xác hoa.
Muôn thuở hạc vàng không trở lại
Nghìn năm mây trắng vẫn hằng qua.
Hán Dương sông tạnh cây rờ rỡ
Anh Vũ bãi thơm cỏ mượt mà.
Chiều xuống quê nhà đâu chẳng thấy!?
Sông tràn khói sóng chạnh lòng ta.

Ảnh đại diện

Thu hứng kỳ 8 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Thích Quảng Sự

Vườn Ngự ao Côn thế quyện vòng
Mỹ Bì lưu dấu Các sơn dung.
Phượng hoàng đáp cỗi nhành ngô biếc
Anh vũ mổ dư hạt nếp hồng.
Cùng hội giai nhân Xuân hỷ lạc
Chung thuyền tiên khách tiễn tàn Đông.
Xưa từng hoa bút kinh triều nội
Giờ bạc đầu ngâm nghĩ não lòng.

Ảnh đại diện

Thu hứng kỳ 1 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Thích Quảng Sự

Thê lương sương phủ ủ rừng phong
Vu Giáp Vu Sơn ảm đạm buồn.
Ải tiếp gió mây hòa đất lạnh
Sóng đùa sông nước hợp trời tung.
Hai mùa cúc nở còn vương lệ
Một chiếc thuyền tình mãi sắt son.
Đan áo nơi nơi cho giá rét
Giục chày thành Bạch mỗi chiều buông.

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: