Theo em biết thì bài thơ này có tên là "Tạm biệt" và nội dung chính xác là như sau (bài chính thức):
Tạm biệt đời ta yêu quý nhất
Còn mấy dòng thơ, một nắm tro.
Thơ gửi bạn đường. Tro bón đất
Sống là cho. Chết cũng là cho.
(Theo "Thơ Tố Hữu" của Hà Minh Đức, NXV Văn học (có cả chữ kí của Tố Hữu hẳn hoi :D))