Các em hay đọc truyện TUỔI THƠ DỮ DỘI của PHÙNG QUÁN để biết rõ hơn về Lượm nhé.Thân.