Gió vàng heo hắt
Từng lá ngô đồng rớt
Nhấp chút rượu xanh đà lướt khướt
Kê gối lên song ngon giấc

Tử vi dâm bụt hoa tàn
Nắng chiều lại chiếu xiên ngang
Đến lúc én đôi về tổ
Đêm qua màn bạc se hàn