ĐXQ dịch thành bài thơ tự do, câu ngăn, dừng nhiều, không đảm bảo là thơ văn xuôi, câu dài hơn , hơi thơ miên man hơn.