Bài này hay thật, thích nhất hai câu:
"Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa"