mik nghĩ chắc là tác giả lập lại hai khổ thơ đầu vì muốn tưởng nhớ về hình ảnh hồn nhiên của chú bé trước khi mất


chắc vậy