Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Chinh phụ ngâm (Thái Thuận): Lời than của người chinh phụ

Đám cỏ ngoài sân đã thành khóm, chồi liễu lại một lần buông tơ
Không biết ngày nào người chinh phu trở về
Soi qua nửa bức rèm, thấy mảnh trăng tàn mà thương tâm
Vọng lại bên gối nằm, nghe tiếng quyên kêu mà rơi lệ
Ải Bắc mây phủ đầy, con chim nhạn lẻ loi chiếc bóng
Sông Nam xuân đã qua, nét mày ngài một ngày một già đi
Mấy lâu nay thường có những giấc mộng tương tư
Thường mơ đến bên chàng, chàng có hay chăng ?


Bản dịch nghĩa
Ảnh đại diện

Chinh phụ ngâm (Thái Thuận): Bản dịch của Ha vu lam y

Cỏ thành khóm liễu buông tơ
Chinh phu ơi biết bao giờ về đây
Rèm soi úa mảnh trăng gầy
Tàn đêm quyên hót gọi bầy lệ sa
Mây giăng nhạn lẻ trời xa
Sông Nam xuân hết phôi pha nét mày
Giấc tương tư mộng bấy nay
Đến bên chàng đó có hay không chàng

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: