Cầm sắt đàn lên ngũ thập huyền,
Huyền huyền gợi nhớ thuở hoa niên.
Trang sinh tỉnh mộng mê hồ điệp,
Thục đế 1 đời thác đỗ quyên.
Thương hải trăng thanh châu đổ lệ,
Lam điền nắng ấm ngọc tan mờ.
Tình xưa nay chỉ còn tưởng niệm,
Tiếc nuối ban sơ luống hão huyền.