Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đêm trắng (Phi Tuyết Ba): Bình thơ

Đây là môt bai thơ "mini" gọn nhẹ, với cách dùng tù tuơng phản, câu thơ rất ngắn gọn, đã diễn tả được tâm trạng không yên của tác giả trong mät đêm dài thao thúc không ngủ được...

Ảnh đại diện

Nghe thầy đọc thơ (Trần Đăng Khoa): Nghe thầy đọc thơ

Bản thu 2 là chính xác, nhung có môt sô tu sai, cần sủa lại, nhu: Mái chèo nghe vọng sông xa; Êm êm nghe tiếng... ;... em thấy đất trời đẹp ra.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: