Em có thể xin cái entry này được k anh Việt.
Em muốn pót lên blog của em vì thật sự em rất rất rất thích :)
;)Cho em mượn bản quyền anh Việt há