Bài thơ này của nhà thơ Kiên Giang Hà huy Hà. Nhà thơ vẫn đang tồn tại đâu đó ở Tp.HCM.Không tin cứ thử hỏi xem.