Bài thơ này em thích từ khi còn bé^^. Lâu lắm rồi không đọc lại, yêu lắm cơ:*