Sở dĩ tác giả có câu hỏi như vậy,theo tôi hiểu vì Lượm đang còn độ tuổi thiếu niên vô tư hồn nhiên nhưng có lẽ em sẽ trưởng thành hơn sau khi tham gia mặt trận. Tác giả luyến tiếc sự  vô tư hồn nhiên của Lượm