Gió trời thu nổi lên gấp gấp
Người buồn hờn oán nỗi biệt li.
Nhìn nhau đối diện tình chan chứa,
Nghẹn ngào muốn nói chẳng thành câu
Lòng cuộn tơ vò ngàn muôn mối,
Buồn khổ kia khó nói thành lời.
Chia tay rồi chỉ còn nỗi nhớ,
Hai phương trời chung một ánh trăng.