Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đề mẫu đơn (Bổng kiếm bộc): Bản dịch của Huyền Thiên Tịch Ngữ

Một đoá hoa thơm ở sau đình
Kém chi đào sắc, cũng nổi danh
Ai hướng tiên nhân dời gốc giúp
Chuyển đến góc nhà cảnh thanh thanh

Ảnh đại diện

Trung thu ngoạn nguyệt hữu hoài (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Huyền Thiên Tịch Ngữ

Vội vàng chớp nhoáng lại trung thu
Gió thổi trăng xanh tự thấy sầu
Xa nhớ người xưa, sao chẳng thấy ?
Thơ hồn quanh quẩn tại Nam Lâu

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: