Chim bay về rừng tìm chốn ngủ,
Mây trôi nhè nhẹ giữa tầng không;
Thiếu nữ xóm núi đang bắp,
Lò than rực hồng, bắp xay xong.