T.T.Kh theo mình đc biết la nũ. Và bài thơ này là bà viết tặng nhà thơ Thâm Tâm. Đây là thông tin mà mình đọc đc trên mạng thôi. Còn có chính xác hay ko thì mình cũng ko dám chắc.